Mart 03 2015 0Yorum

Projeler ve Arge

Projenin tüm bileşenlerinin dikkate alınması suretiyle gerçekleştirilecek olan proje geliştirme çalışmalarında Avrupa Birliği Komisyonu’nun 1992 yılında uygulamaya koymuş olduğu “Proje Süreç Yönetimi” metodu “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” teknikleri kullanılması ilk uygulama rehberinin 1993 yılında yayınlanması ile proje dünyasında ve tüm proje planlama ve fonlama çalışmalarında uygulanmaya başlamıştır. Projelendirilecek herhangi bir fikrin en önemli adımlarından birisi olan proje geliştirme aşamasında “Proje Süreç Yönetimi” metodu “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” tekniklerinin kullanılması ile projeye ilişkin olarak genel hedefler, proje amacı, beklenen sonuçları ve faaliyetleri tanımlamak ve birlikte her bir müdahale mantığına göre doğrulama kaynak ve göstergelerinin varsayımlar ile birlikte ele alındığı, projenin fikir aşamasından itibaren tüm faktörlerin ele alındığı, açık ve gerçekçi hedeflerin belirlendiği proje geliştirmek mümkün olabilmektedir.

admin

Bir Cevap veya Yorum Yazın